Fake News

కేంద్ర ప్రభుత్వం PM వైభవ్ లక్ష్మి యోజన అనే పథకాన్ని ప్రారంభించలేదు.

By 0

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన PM వైభవ్ లక్ష్మి యోజన అనే పథకం ద్వారా ప్రతీ మహిళా రూ.4, 00,000 వరకు వడ్డీలేని రుణం పొందవచ్చు అని చెప్తూ…

Stories

1 184 185 186 187 188 196